Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu

Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu (Stará okinawská škola umění quanfa) je staré bojové umění

čínského původu, odkud si našlo svou cestu na Okinawu. Koryu Uchinadi je moderní interpretací tradičních okinawských bojových umění. Jedná se o praktické, aplikačně zaměřené bojové umění.

V dnešní době je velice populární smíšené bojové umění (MMA). Koryu Uchinadi je původním

smíšeným bojovým uměním, protože obsahuje všechny úrovně boje. Údery, kopy, clinch, škrcení,

páky, takedowny, boj na zemi i manipulace s vitálními body. Když přidáte

ještě Kobudo (zbraně), máte ucelenou představu o tom, co je obsahem KU.

 

Zcela systematizovaný způsob výuky pro děti i dospělé, probíhající v tradiční atmosféře, která

vyjadřuje úctu ke kultuře země, ze které karatedo pochází a k mistrům, kteří byli jeho průkopníky.

KU je zároveň uměním i vědou. Základem KU je teorie HAPV 

(Habitual Acts of Physical Violence – nejobvyklejší formy násilí). Jedná se o 36 různých útoků, se kterými se lze setkat a způsobů, jak se s nimi vypořádat.

 

KU je nesportovní školou. Jinými slovy není jeho primárním cílem připravit jedince na soutěž. KU připravuje studenty na nakládání s nevyprovokovanými akty agrese v reálném světě. Stojí na praktických a funkčních technikách, které nejsou omezovány pravidly. Protože na ulici žádní rozhodčí nejsou. Další výhodou KU je nezávislost na stylu. KU je jakousi nadstavbou, ze které se může učit každý a nezáleží na tom, jaké bojové umění nebo jaký styl cvičí.

 

Zakladatel KU Patrick McCarthy řekl: „ KU je unikátním svým systémem aplikací, čímž pomáhá překlenout propast mezi kata a kumite. Principy KU mohou zvýšit hodnotu jakéhokoli vzdělávacího programu, aniž by byl nepříznivě ovlivnění kosmetický vzhled něčího stylu".

 

KU může být také provokativní alternativou ke konvenčním metodám fitness a zvládání stresu. Naučit se nezaujatě reagovat na neoprávněné agresivní chování vyžaduje velkou dávku soběstačnosti. Takový trénink podporuje a rozvíjí vnitřní klid, a kde konflikt již existuje, pomáhá nastolit rovnováhu na úrovni osobních i profesionálních vztahů. KU je nesoutěžní, aplikačně založený sebeobranný systém, který společně s morální filosofií, kodexem chování a introspektivním poznáváním, tvoří komplexní studijní obor, který posiluje tělo, kultivuje mysl a rozvíjí ducha.

 

Základem je lidské tělo

 

Bojová umění po celém světě mají jednu věc společnou. Všechno se točí okolo toho, jak poškodit funkčnost lidského těla. Základem je, že všichni (nebo alespoň většina) mají dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu. Nervový systém, oběhový systém, svalový systém a kosterní struktura jsou pro všechny stejné. Tedy pohyby, které lze provést a nejlepší způsob, jak s nimi naložit, se mnoho neliší.

 

Koryu Uchinadi používá několik principů, jak zdokonalit na bojové dovednosti:

 

  • PDR (Pre-determined response) – předurčená reakce: existují specifické tělesné reakce, které můžeme jen velmi málo ovládat, pokud vůbec. Např. dávivý reflex, mrknutí oka, pokud vaše oči jsou ohroženy, předklon, když vás někdo udeřil do rozkroku. Když budeme vědět, jak člověk zareaguje, když provedeme takovou akci, budeme o jeden krok napřed.

  • Vedení soupeře: vědět, jak narušit něčí rovnováhu, nám umožňuje shodit/strhnout soupeře na zem, stejně jako minimalizovat jeho možnosti zaútočit.

  • 5 starověkých nástrojů: pochopení, jak páky, klíny, kola, nápravy, kladky a šrouby pracují v souvislosti s použitím techniky na lidské tělo.

 

Principy aplikace (5 tajemství karate)

  • Lokace – místo, kde použít techniku

  • Nástroj – část těla, kterou pro útok použijeme (pěst, loket, koleno)

  • Úhel – ve kterém bude technika použita

  • Směr – jakým cestuje energie

  • Intenzita – množství energie nutné k tomu, abychom získali určitý výsledek

 

Nakonec jsou jen dva způsoby, jak můžete být napadeni (holýma rukama). Buď dopadovou technikou (údery, seky, kopy) nebo zachycením. To je vše. Pokud si tohle uvědomíme a pochopíme jaká omezení a jaké možnosti lidské tělo nabízí, dosáhne naše bojové umění té nejvyšší úrovně.