DOJO KUN 

Dojokun poprvé sepsal okinawský mistr Kanga Sakugawa ( Tode Sakugawa, 1733 - 1815). Mistr Sakugawa začal se studiem bojových umění u okinawského mnicha Peichina Takahary. Po 6ti letech tréninku Takahara navrhl, aby šel Sakugawa studovat k věhlasnému čínskému mistrovi Ch'uan Fa - Kusankunovi. S ním strávil Sakugawa 6 let a pak se vydal šířit bojové umění, které se naučil, na Okinawu. Na Okinawě se stal uznávaným mistrem a lidé mu dali přezdívku "Tōde" Sakugawa ( čínská ruka Sakugawa). Jeho nejslavnějším žákem je Matsumura Sokon, jedna z nejvýraznějším postav historie karatedo.
 
 
 
Při sestavování Dojo kun Sakugawa zkoumal čínské formy pravidel pro studenty bojových 
umění, které sahají až k buddhismu a klášteru Shaolin. Každý, kdo trénuje karate, by jej měl znát. Jedná se o morální pravidla bojových umění. Těchto pět pravidel je zpravidla recitováno na konci tréninku, jako připomínka toho, proč trénujeme karate. Dojo kun převzal i Gichin Funakoshi, podle kterého Dojo kun vyjadřuje základní filosofii karate do. Mistr Funakoshi věřil, že pro pravého karateku není Dojo Kun pouze seznam pravidel pro chování v dojo ale také návodem pro každodenní život. Vše co se naučíme v dojo, bychom měli využít i v reálném životě. Slovo "hitotsu" na začátku každého pravidla znamená "jedna/zaprvé/první" a jde o vyjádření toho, že všechna pravida jsou stejně důležitá. Slovo "koto" na konci znamená "věc" a je zde použito jako spojení jednotlivých pravidel.
 
 
 
Dojo kun
 
 • Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto - Zaprvé, usiluj o zdokonalení charakteru
Toto je nejvyšší cíl karate do. Ostatní body Dojo Kun nám říkají, co to znamená usilovat o zdokonalení charakteru jak tohoto nejvyššího cíle dosáhnout. Ale nejdůležitější je toto: Snažíme se dosáhnout dokonalosti zevnitř ven. O toto bychom se měli snažit každou minutu každého dne. Znamená to, že bychom nikdy neměli přestat trénovat. Trénink karate je, jako život sám, trvající proces osobního růstu a vzdělávání. Proces, který trvá celý život. Je dobré si stanovit cíle, ale jakmile jich dosáhneme, je důležité zaměřit se na další. Usilovat o zdokonalení charakteru znamená vždy usilovat o zlepšení sebe sama. Neustále se snažit zlepšovat a růst.
 
 • Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto - Zaprvé, buď věrný a braň cestu pravdy
Být věrný znamená být upřímný ve všem, co děláme. To znamená snažit se naplno po celou dobu ve všem, co děláme. Být věrný samozřejmě znamená, že musíme být upřímní k ostatním lidem, ke svým povinnostem, ale také sami k sobě. A to znamená, snažit se ze všech sil ve všem, co děláme. Když máme víru sami v sebe a jsme upřímní sami k sobě, ostatní budou v nás budou mít víru také. To vytváří vzájemnou důvěru mezi lidmi. Být upřímný sám sobě je nezbytné pro realizaci první bodu na cestě stát se lepším člověkem.
 
 • Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto - Zaprvé, rozvíjej ducha úsilí
Snaž se ve všem co děláš. Ať se jedná o vztah, školu, práci – dejte tomu sto procent. Cokoliv jiného znamená podvádět sebe i ostatní. Pokud se nesnažíš naplno, nejsi upřímný k sobě ani ostatním, pak nehledáš zdokonalení charakteru.
 
 • Hitotsu. Reigi o omonzuru koto - Zaprvé, respektuj ostatní a projevuj laskavost
Opravdový bojovník vždy vyjadřuje úctu k ostatním lidem. A to je něco, co byste měli cítit ve svém srdci. Respekt je znamením pokory a pokora je nezbytná pro otevřenou mysl, který je nezbytná abychom mohli růst. Vždy se můžete naučit něco nového od každého, koho potkáte. Podobně, každý s kým se setkáme, se může stát v nějakém směru soupeřem. A tento soupeř může představovat hrozbu ať už fyzickou nebo jinou. V každém případě, pokud respektuješ ostatní, uvidíš věc jasněji takové, jaké jsou, a dokážeš z každé zkušenosti získat co nejvíce.
 
 • Hitotsu. Keki no yu o imashimuru koto - Zaprvé, vyvaruj se násilného chování
Toto je připomenutí, abys zachoval vnitřní klid. Za všech okolností se ovládej, zevnitř. Vnitřní konflikt je forma násilí. To vede k násilným činům a to je něco, čeho byste se měli vyvarovat za každou cenu. Student bojových umění by měl nad sebou mít vždy kontrolu a ta začíná s vnitřním klidem a klidnou myslí. Jste-li nuceni se bránit a není jiná možnost,
pak je v pořádku tak učinit. Ale budete úspěšní pouze pokud zachováte klid a čistou mysl. V tom případě bude
využití techniky karate k vlastní obraně bude skutečně reakcí poslední instance.
 
Nijukun
 
Mistr Gichin Funakoshi na základě svých zkušeností následně sestavil vlastní pravidla chování studentů karate.
Nazval je Shoto Nijukun. Jedná se o dvacet pravidel, která museli jeho žáci dodržovat. Nijukun byl poprvé
publikován v roce 1938 v knize "Dvacet vůdčích principů karate". V původním znění bylo na žačátku každého
pravidla opět slovo "hitotsu", ale postupem času se z citací vytrácelo a dnes se většinou Nijukun cituje bez tohoto důležitého slova.
 
 • Karate-do wa rei-ni, rei-ni owaru koto-o - Karate začíná respektem a
       končí respektem.
 • Karate-ni sente nashi - V karate není první pohyb.
 • Karate wa gi-no-tasuke - Karate je pomocníkem spravedlnosti.
 • Mazu jiko-o-shire, shikohite tao-wa - Poznej nejprve sám sebe,
       teprve pak můžeš poznat druhého.
 • Gijutsu yooi shinjutsu - Duch a mysl jsou důležitější než technika.
 • Kokoro-wa hanatan koko-o yosu - Buď připraven osvobodit svou mysl.
 • Wazawai-wa getai-ni shozu - Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.
 • Dojo-nomino karate-to omou na - Nevěř, že se karate odehrává jenom v dojo.
 • Karate-no shutyo-wa issho de-aru - Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život, v tom neexistují hranice.
 • Arai-yuru mono-o karate-wa seyo, soko-ni myo mi-ari - Stav se ke svým problémům s duchem karate.
 • Karate-wa yu-no-gotoshi taezu netsudo-o ataezaraba moto-no mizu kaeru - Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.
 • Katsu kantae-wa motsu namakenu kagae-wa hitsuyo - Nemysli na to, že musíš vyhrát. Raději mysli na to, že nemusíš prohrát.
 • Tekki-no yotte tenka seyo - Přizpůsob svůj pohyb nepříteli.
 • Tattaka-wa keyo-jitsu-no soju ikan-ni ari - Tajemství boje spočívá v umění rozeznat zranitelná místa.
 • Hitto-no-teashi-o ken to omou - Představuj si svou ruku a nohu jako meč.
 • Danshi mon-o izubera hyzkuman-no tekki ari - Když opustíš svůj domov, představ si, že na tebe čeká množství nepřátel. Je to tvé chování, co ti může připravit mrzutosti.
 • Kamae-wa shoshishaha-ni ato-wa shizentai - Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.
 • Kata-wa tadashiku jissen-wa bezsu mono - Snaž se dosáhnout dokonalosti v kata, skutečný zápas je něco jiného.
 • Chikara-no kyojaku karada-no shinshiku waza-no kankyo-o wasaruna - Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.
 • Tsyo sune-ni shinen kufu syo - Vždy se snaž vymyslet způsob, jak žít těmito předpisy každý den.
 
 
 

 

KONTAKT

Kladenská 699/107
Praha 6, 160 00
koryukanpraha@gmail.com
Tel: 724 584 832
 
Facebook:
 
 
 

KUDY K NÁM

 

Tram/bus zastávka Červený vrch

 

Z Evropské projít Alžírskou ulicí a zahnout vlevo kolem ZŠ Červený vrch

 

​Koryukan Praha se nachází ve druhém patře v budově nalevo od Hotelu Avion

 

MAPA