DĚTI

 
Karate v našem pojetí není sportem ale bojovým uměním. To znamená se klade stejný důraz na tělesný rozvoj, jako na rozvoj charakteru. Nejen, že děti rozvíjí sílu a obratnost, ale stejnou měrou se rozvíjí sebekázeň a sebedůvěra.
 
Trénink bojových umění je pro děti prospěšný v mnoha ohledech:
 
Sebeobrana - děti se nemohou učit a uplatňovat stejné sebeobranné techniky jako dospělí, a to ze zcela zjevných důvodů. Sebeobranné techniky v KU jsou postavené tak, aby zasahovaly lehce zranitelná místa na lidském těle, kde není potřeba "dospělácká síla". Nezáleží na tom, kolikrát jde kulturista do posilovny, nikdy nedokáže posílit uši, oči, nos, krk nebo třísla.
 
Studijní schopnosti - učit se karate znamená být lepším studentem. Studium KU zahrnuje nespočet dovedností potřebných v životě, jako soustředění, pozornost, řízení se pokyny. Tyto aspekty karate si s sebou děti odnášejí domů a do školy.
 
Sebeovládání - program KU učí děti, aby byli schopné ovládat své chování za všech okolností. Naučí se ovládat své tělo, stejně jako svou mysl, slova i tón hlasu.
 
Sebedůvěra - věřit sám v sebe není pro některé děti snadné. Koryu Uchinadi má velmi pozitivní dopad na sebedůvěru dětí. Jak dítě získává nové dovednosti, vyšší stupně a nové kamarády stoupá i jeho víra v sebe a ve vlastní schopnosti.
 
Koordinace - Karate je výzvou pro celé tělo. Rozvíjí sílu, koordinaci, rovnováhu a pružnost. Jen velmi málo sportů je takto všestranných.
 
Zábava - trénink karate je děti baví. Jde o místo, kde potkají nové kamarády, naučí se nové dovednosti, získají víru v sebe sama a radost z pohybu. Pomalu ale jistě budou překonávat překážky a postupovat na cestě ke splnění svých cílů. Ať už se jedná o další pásek, zdokonalení techniky, získání nového kamaráda nebo radost z toho, že bude moci rodičům předvést novou sestavu. Karate má tolik atributů, že si každý najde to své.

 

DOSPĚLÍ

 
 
Zahřátí a rozcvička: Skrze tradiční Junbi Undo, cvičení, která byla testována stovky let, dosáhnete lepší kardiovaskulární zdatnosti. Mobilizační, švihová a dynamická cvičení navržená tak, aby připravila organismus na zátěž a předešlo se zbytečným zraněním.
 
Základy: Trénink základů se skládá z opakování jednotlivých úderů a kopů. Prostřednictvím opakování se karateka rychle naučí správné provedení a následně své znalosti prohlubuje a zdokonaluje. Při správné formě cvičení se pak rozvíjí síla a rychlost. Bez správných základů je nemožné stát se dobrým a všestranným bojovníkem.
 
Solo formy: Kombinace specifických úderů a kopů trénuje tělo a mysl a pomáhá jim zautomatizovat účinné kombinace technik, které pak v případě potřeby budou použity bez zbytečného přemýšlení. Tyto drilly rozvíjí svalovou paměť a obsahují techniky zaměřené na zranitelná místa na lidském těle. Použitím těchto technik reaguje obránce na HAPV (Habitual Acts of Physical Violence – nejobvyklejší druhy útoku). Jedná se o reálné útoky na ulici, ne to, co lze vidět ve sportovním zápase.
 
Lapy: Za použití lap se studenti učí rozvíjet sílu, rychlost a přesnost a získávají pocit zásahu a kontaktu se soupeřem.
 
Drilly ve dvojicích: Specifické uspořádané drilly jsou doménou KU a rozvíjí u studentů načasování a práci se vzdáleností. Dále učí studenty jak zakrýt a aplikovat úhybný manévr a dostat se mimo linii útoku a zároveň překlenout mezeru a protiútokem získat převahu a ukončit situaci. Drilly nejsou jen o úderech a kopech, ale obsahují i páky, zámky, škrcení, přehozy, takedowny a techniky znehybnění, jak v postoji, tak na zemi.
 
Sebeobrana: Hlavním zaměřením KU jsou již zmiňované HAPV. Tyto útoku a reakce na ně jsou na tréninku procvičovány, aby student získal dostatek sebedůvěry a jistoty a bez váhání je použili, pokud by se někdy ocitli v situaci, kdy nemají jinou možnost, než se bránit.
 
Kata: Kata je řada pohybů, uspořádaných do pevné formy. Tato forma slouží jako zásobník technik a pomáhá studentům uvědomovat si své tělo, postoj, těžiště, atd. V rámci kata jsou pak skryté aplikační principy, díky nimž kata stará stovky let může fungovat i dnes. Právě díky kata bylo karate zachováno až do dnešního dne.
 
Zklidnění a strečink: zklidňující a strečinková cvičení Seri Undo vrátí tělo do normálního funkčního stavu a posilují flexibilitu studenta.

KONTAKT

Kladenská 699/107
Praha 6, 160 00
koryukanpraha@gmail.com
Tel: 724 584 832
 
Facebook:
 
 
 

KUDY K NÁM

 

Tram/bus zastávka Červený vrch

 

Z Evropské projít Alžírskou ulicí a zahnout vlevo kolem ZŠ Červený vrch

 

​Koryukan Praha se nachází ve druhém patře v budově nalevo od Hotelu Avion

 

MAPA