CHOVÁNÍ V DOJO

Bezpečnost
 
 • Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny vedoucího cvičení v zájmu snížit riziko úrazu 
 • Násilí a bezohlednost nemají v dojo co dělat místo
 • Udržujte pozitivní mentální a fyzický postoj
 • Trénink vždy začíná rozcvičkou, vnímejte svoje tělo a respektujte jeho možnosti. Tímto způsobem předejdete zraněním
 • Při vykonávání technik se snažte chránit před zraněním nejen sebe, ale i útočníka
 • Technika není pomstou za útok, ale konstruktivní řešení konfliktní situace
 • Je důležité respektovat zdravotní stav partnera, jeho přání, schopnosti a zkušenosti
 • Vždy berte ohled na svůj aktuální zdravotní stav. Přerušte cvičení pokud vás něco bolí nebo z nějakých důvodů nemůžete provádět předváděná cvičení
 • Při cvičení vnímejte svoje okolí a ostatní cvičící. Bojové umění nás učí být neustále pozorným, protože útok může přijít z jakéhokoliv směru
 • Co nejdříve informujte vedoucího cvičení o všech zdravotních problémech, nemocech a zejména úrazech
 • Nikdy nepoužívejte karate abyste někomu ublížili. Karate není určenu k ničení či ubližování, ani k prosazování vlastního ega
 • Bezpečnost Vašeho partnera musí být za všech okolností nejdůležitější
 • Vždy respektujte a poslouchejte svého instruktora
 • Na trénink choďte v čistém a vyžehleném Gi
 • Před tréninkem sejměte hodinky a další šperky a udržujte nehty na rukou a nohou ostříhané
 
Trénink
 
 • Neodcházejte zbytečně mimo tatami. Čas tréninku má svoji hodnotu, proto jím neplýtvejte.
 • V dojo by neměla panovat soutěživá atmosféra a měli byste akceptovat, že všichni máme různé fyzické a mentální schopnosti. 
 • Nikdy se nevysmívejte, či jnak nesnižujte výkony svých kolegů
 • Při vstupu do dojo i při odchodu je správné uklonit se směrem k shinze
 • Ukloňte se též při příchodu a odchodu z tatami
 • Nevstupujte na tatami v obuvi
 • Dostavte se na cvičební hodinu včas. V případě, že přijdete pozdě, vyčkejte na okraji tatami, dokud vám učitel nedá pokyn, po kterém se můžete zapojit do tréninku
 • Neodcházejte z tatami v průběhu cvičení, případně z dojo bez svolení učitele
 • Neseďte na tatami zády ke kamize. Také nese´dte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď
 • Seďte v seize, případně v sedu se skříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády
 • Nenoste pití, jídlo, žvýkačky...atd
 • Omezte mluvení na minimum. Jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma tréninku
 • Máte-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se "okoukat" od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc
 • Provádějte příkazy učitele ihned, aby na vás ostatní nemuseli čekat
 • V průběhu cvičení nepodléhejte hrubým způsobům a hádkám
 • Nepřevlékejte se na tatami
 • Snažte se, aby vaše Gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů
 • Nezapomínejte, že jste na tréninku, aby jste se něco naučili, ne aby jste uspokojili svoje ego
 • Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní a slušní
 • Na tatami si neleháme, nesedáme, ani jiným způsobem se nepovalujeme
 • Vždy se ukloň svému partnerovi, když s ním jdeš cvičit. Platí to i po cvičení. Tímto způsobem ukazuješ respekt a vděčnost za společné vzdělávání
 • Nikdy nevstupujte mezi dva stojící lidi tváří k sobe. Je to známka špatného chování
 • Když instruktor vysvětluje problematiku, všichni studenti by měli setrvat v klidu a pozorně v Seiza. Po dokončení výkladu proveďte pozdrav (rei) v Seiza
 • Student by měl říci vždy „osu“, když mu instruktor něco vysvětluje, nebo opravuje a uklonit se
 • Když instruktor ukazuje, uč se pozorovat, NE komentovat techniky
 • Se svými partnery trénujte pozitivním a kooperativním způsobem. Zvláště v začátcích je technika výsledkem spolupráce obou partnerů
 • Výuka je zaměřena na tvoje učení a ne abys učil ostatní
 • Nikdy neopravuj osoby s vyšším technickým stupněm. Je to známka špatné etikety
 • Instruktora oslovuj Sensei nebo Sensei a jméno

 

KONTAKT

Kladenská 699/107
Praha 6, 160 00
koryukanpraha@gmail.com
Tel: 724 584 832
 
Facebook:
 
 
 

KUDY K NÁM

 

Tram/bus zastávka Červený vrch

 

Z Evropské projít Alžírskou ulicí a zahnout vlevo kolem ZŠ Červený vrch

 

​Koryukan Praha se nachází ve druhém patře v budově nalevo od Hotelu Avion

 

MAPA