Senpai a Kohai systém

01.04.2014 12:18

zdroj: aikido.netstranky.cz

 
Senpai – starší student (začal cvičit přede mnou)
Kohai – mladší student ( začal cvičit po mně)
 
Tento systém se netýká jen Budo, ale celé japonské kultury a lze se s ním setkat v každodenním životě. Nikdy se nestane, že by někdo byl pouze senpaiem, vždy bude v jiné oblasti kohaiem. Díky tomu je systém relativně spravedlivý a předchází šikaně.V etice Budo je na dodržování systému Senpai/Kohai kladen velký důraz. Tento vztah má pozitivní dopad na obě strany a motivuje jak senpaie, tak kohaie k pilnějšímu tréninku.
 
Je v zájmu senpaie zabránit situaci, kdy ho kohai svou dovedností předčí. Proto senpai musí trénovat více než kohai a tak si svoji roli senpaie zasloužit. Role senpaie není automatická, je s ní spojená velká zodpovědnost. Senpai by měl mít potřebu být stále o krok napřed před kohaiem ve všech aspektech Budó. Nesoustředit se jen na to být lepší než on, ale být dobrým senpaiem pro něj. Inspirovat jej, pomáhat mu v tréninku, ukázat správné chování v dojo, přístup k tréninku, vylepšovat techniku. Má na svých bedrech odpovědnost za ty, kteří začali trénovat později a za jejich technický růst.
 
Ale ne vše je jen na senpaiovi. I kohai ma odpovědnost za svou vlastní výuku a motivovat senpaie k růstu. Když se naučí odpovědnosti jako kohai, pak se naučí i přijmout odpovědnost jako senpai. Pokud se nenaučíte být dobrým kohai, nikdy nebudete dobrým senpaiem.
 
Samozřejmě, že senpai není neomylný, každý dělá chyby. Ať na tatami nebo mimo něj. Rozhodně není úkolem kohaie upozorňovat na chyby senpaie. Úkolem kohaie je se učit, ne učit. Jako kohai se můžu poučit z chyb senpaie a pracovat na vlastní technice. Taktéž se může naučit od senpaie, zdali si je vědom svých chyb či je obětí vlastní vlastního ega a své chyby nevidí, pokouší-li se svou techniku neustále vylepšovat či nikoli.
 
Senpai/kohai systém je nedílnou součástí dojo. Pokud jste senpai, musíte cítit odpovědnost vyplývající z této pozice. Musíte se neustále zlepšovat a pomáhat kohaiovi, aby technicky neupadal. Pokud má technika nefunguje, musím se sám rozhodnout, aniž bych byl na tuto skutečnost upozorňován ostatními, jak svou techniku vylepšit. Pokud si ovšem toto nejste schopni uvědomit, tak váš rozvoj jak technický tak mentální skončil.
 
Jako kohai musíte trénovat seriózně a dát možnost senpaiovi, aby si zacvičil i on. V podstatě to znamená být zticha a snažit se cvičit jak nejlépe umíte. Neměli byste se soustředit na to, jak se stát senpaiem, ale jak zlepšit svou techniku. Pokud se senpai rozhodne cvičit trochu odlišně od senseie, je to jeho věc. Nemělo by to ovlivnit Váš trénink. Určitě byste neměli říkat senpaiovi, že cvičí jinak. Je to znak špatné etikety.
 
Nakonec je ale cíl obou stejný. Sensei, senpai nebo kohai, všichni kráčíme spolu po nekonečné cestě bojových umění.